رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«شیشلیک»توقیف می شود؟!

«شیشلیک»توقیف می شود؟! «شیشلیک» آخرین ساخته محمد حسین مهدویان با فیلمنامه ای از امیرمهدی ژوله توقیف می شود. علت اصلی توقیف، محتوای نامناسب فیلم عنوان شده است./ صبح سینما

«شیشلیک»توقیف می شود؟!

«شیشلیک» آخرین ساخته محمد حسین مهدویان با فیلمنامه ای از امیرمهدی ژوله توقیف می شود. علت اصلی توقیف، محتوای نامناسب فیلم عنوان شده است./ صبح سینما