رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رده بندی جدید فیفا

در رده بندی جدید فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در جایگاه ۳۰ جهان و دوم آسیا قرار گرفت.

در رده بندی جدید فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در جایگاه ۳۰ جهان و دوم آسیا قرار گرفت.