رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۷۰ درصد مردم ایران مخالف حجاب ‎اجباری هستند

براساس آمار وزارت ارشاد، ۷۰ درصد مردم ایران مخالف حجاب ‎اجباری هستند مدير مسول سابق كيهان در شبکه چهار سیما: براساس آمار وزارت ارشاد، ۷۰ درصد مردم ایران مخالف الزام به ‎حجاب هستند. در ‎قم و ‎خراسان جنوبی نسبت مخالفان به موافقان حجاب اجباری یا بیشتر و یا مساوی است در قم و خراسان جنوبی […]

براساس آمار وزارت ارشاد، ۷۰ درصد مردم ایران مخالف حجاب ‎اجباری هستند

مدير مسول سابق كيهان در شبکه چهار سیما:

براساس آمار وزارت ارشاد، ۷۰ درصد مردم ایران مخالف الزام به ‎حجاب هستند. در ‎قم و ‎خراسان جنوبی نسبت مخالفان به موافقان حجاب اجباری یا بیشتر و یا مساوی است

در قم و خراسان جنوبی نسبت مخالفان به موافقان ⁧حجاب اجباری⁩ یا بیشتر و یا مساوی است