رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چین مکانیسمی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا تدوین کرد

چین مکانیسمی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا تدوین کرد وزارت بازرگانی چین اعلام کرد به منظور مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های خود به ویژه شرکت فناوری هوآوی سازوکاری طراحی کرده است که به آن‌ها امکان می‌دهد تا فعالیت‌های شرکت‌های خارجی را محدود کنند. وزارت بازرگانی چین در بیانیه خود به نام شرکت خاصی اشاره […]

چین مکانیسمی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا تدوین کرد

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد به منظور مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های خود به ویژه شرکت فناوری هوآوی سازوکاری طراحی کرده است که به آن‌ها امکان می‌دهد تا فعالیت‌های شرکت‌های خارجی را محدود کنند.

وزارت بازرگانی چین در بیانیه خود به نام شرکت خاصی اشاره نکرد، اما بنا به مفاد این بیانیه با راه‌اندازی این مکانیسم، شرکت‌های خارجی در معرض اقدامات تنبیهی و محدودیت‌های فعالیتی و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند.