رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کلیه پروازها بر اساس زمان مندرج در بلیت انجام می‌شود

کلیه پروازها بر اساس زمان مندرج در بلیت انجام می‌شود شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران: با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب، کلیه پروازها بر اساس همان زمان ثبت شده در بلیت انجام خواهد شد.

کلیه پروازها بر اساس زمان مندرج در بلیت انجام می‌شود

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران: با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب، کلیه پروازها بر اساس همان زمان ثبت شده در بلیت انجام خواهد شد.