رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست معاونت زنان برای درج نام مادر در کارت ملی

درخواست معاونت زنان برای درج نام مادر در کارت ملی معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، با انتشار توئیتی، از درج نام مادر در کارت ملی خبر داد و نوشت: طی مکاتبه‌ای حدود دو هفته قبل، از وزیر کشور درخواست کردم همانطور که در شناسنامه نام مادر کنار نام پدر آمده، […]

درخواست معاونت زنان برای درج نام مادر در کارت ملی

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، با انتشار توئیتی، از درج نام مادر در کارت ملی خبر داد و نوشت: طی مکاتبه‌ای حدود دو هفته قبل، از وزیر کشور درخواست کردم همانطور که در شناسنامه نام مادر کنار نام پدر آمده، در کارت ملی هم از این به بعد نام مادر درج شود تا هر ایرانی به نام پدر و مادر، هر دو، شناخته شود.