رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، همه مشمولان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها، دیپلم و زیردیپلم که دارای برگ آماده به خدمت پایه خدمتی مهرماه سال ۹۹ هستند را به خدمت سربازی فراخواند. عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و […]

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، همه مشمولان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها، دیپلم و زیردیپلم که دارای برگ آماده به خدمت پایه خدمتی مهرماه سال ۹۹ هستند را به خدمت سربازی فراخواند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.