رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آنتونیو گوترش: اقدامی درباره بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجام نمی‌دهم

آنتونیو گوترش: اقدامی درباره بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجام نمی‌دهم «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد تا زمانی که آمریکا نتواند چراغ سبز شورای امنیت در خصوص بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را جلب کند، وی هیچ اقدامی در این‌باره انجام نخواهد داد. دبیرکل سازمان ملل طی نامه‌ای که روز یک‌شنبه به رئیس […]

آنتونیو گوترش: اقدامی درباره بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجام نمی‌دهم

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد تا زمانی که آمریکا نتواند چراغ سبز شورای امنیت در خصوص بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را جلب کند، وی هیچ اقدامی در این‌باره انجام نخواهد داد.

دبیرکل سازمان ملل طی نامه‌ای که روز یک‌شنبه به رئیس شورای امنیت رسید، گفت که تقاضای آمریکا در خصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه همچنان با تردید مواجه است.