رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسناد افشا شده: ‘بانک مرکزی امارات از نقض تحریم های ایران جلوگیری نکرد’

اسناد افشا شده: ‘بانک مرکزی امارات از نقض تحریم های ایران جلوگیری نکرد’ تحقیقات بخش عربی بی بی سی نشان می دهد که به رغم هشدار به بانک مرکزی امارات متحده عربی درباره نقض تحریم های ایران به وسیله یک شرکت مستقر در این کشور، این بانک برای توقف این فعالیت ها اقدام نکرده است. […]

اسناد افشا شده: ‘بانک مرکزی امارات از نقض تحریم های ایران جلوگیری نکرد’

تحقیقات بخش عربی بی بی سی نشان می دهد که به رغم هشدار به بانک مرکزی امارات متحده عربی درباره نقض تحریم های ایران به وسیله یک شرکت مستقر در این کشور، این بانک برای توقف این فعالیت ها اقدام نکرده است.
بی بی سی عربی با تحقیق برای روی اسناد مالی درز کرده از فعالیت های غیرقانونی بعضی از بانک های بین المللی متوجه شده است که یک بانک بریتانیایی به بانک مرکزی امارات درباره فعالیت های شرکت تجاری گونش، مستقر در دوبی هشدار داده بود.
اسناد فاش شده که مربوط به اطلاعات مالی دولت آمریکا از فعالیت بانک هاست، به وسیله رسانه اینترنتی بازفید در اختیار گروهی از رسانه ها و روزنامه نگاران تحقیقی از جمله بی بی سی قرار داده شده است.