رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر از توافق با ایران استقبال کرد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر از توافق با ایران استقبال کرد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بار دیگر از توافق با ایران در خصوص اجرای توافقنامه‌های پادمانی استقبال و ابراز امیدواری کرد که این اتفاق به تقویت همکاری و اعتماد آژانس منجر شود.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر از توافق با ایران استقبال کرد

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بار دیگر از توافق با ایران در خصوص اجرای توافقنامه‌های پادمانی استقبال و ابراز امیدواری کرد که این اتفاق به تقویت همکاری و اعتماد آژانس منجر شود.