رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فاصله‎گذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی پایتخت به ۴۵ درصدرسیده است

فاصله‎گذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی پایتخت به ۴۵ درصدرسیده است استاندار تهران با اشاره به میزان پایین رعایت فاصله‎گذاری در نانوایی‌ها، بانک‌ها و مراکز خرید در استان تهران گفت: فاصله گذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی پایتخت به ۴۵ درصد رسیده است.

فاصله‎گذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی پایتخت به ۴۵ درصدرسیده است

استاندار تهران با اشاره به میزان پایین رعایت فاصله‎گذاری در نانوایی‌ها، بانک‌ها و مراکز خرید در استان تهران گفت: فاصله گذاری اجتماعی در حمل و نقل عمومی پایتخت به ۴۵ درصد رسیده است.