رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق بازنشستگان کشوری به میانگین حقوق شاغلان هم طرازشان نزدیک می‎شود

حقوق بازنشستگان کشوری به میانگین حقوق شاغلان هم طرازشان نزدیک می‎شود مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد که برای اولین بار در طول اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، این قانون به جای بودجه‌محوری، مدل‌محور شده که براساس آن حقوق بازنشستگان باید به ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغل هم گروه طراز شده و اعتبارلازم برای آن دیده […]

حقوق بازنشستگان کشوری به میانگین حقوق شاغلان هم طرازشان نزدیک می‎شود

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد که برای اولین بار در طول اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، این قانون به جای بودجه‌محوری، مدل‌محور شده که براساس آن حقوق بازنشستگان باید به ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغل هم گروه طراز شده و اعتبارلازم برای آن دیده شده است.