رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دریافت مالیات از خانه های خالی بزودی آغاز می شود

دریافت مالیات از خانه های خالی بزودی آغاز می شود محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: تاکنون یک و نیم میلیون پیامک توسط سامانه املاک و اسکان به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده و مرحله اول آن به اتمام رسیده است. همزمان با پایان مرحله اول ارسال پیامک به مالکان […]

دریافت مالیات از خانه های خالی بزودی آغاز می شود

محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

تاکنون یک و نیم میلیون پیامک توسط سامانه املاک و اسکان به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده و مرحله اول آن به اتمام رسیده است.

همزمان با پایان مرحله اول ارسال پیامک به مالکان خانه‌های خالی، فهرست این خانه‌ها به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.

سامانه املاک و اسکان به جز شناسایی واحد‌های خالی از سکنه نقش بسیار موثری در کنترل و بهبود وضعیت بازار مسکن دارد، برنامه ریزی برای بازار مسکن و نیاز‌ سنجی برای این بازار از طریق مطالعه اطلاعات موجود در این سامانه صورت می‌گیرد.