رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش زمان مرخصی سربازان وظیفه/ استحقاقی سربازها ۲.۵ روز شد

افزایش زمان مرخصی سربازان وظیفه/ استحقاقی سربازها ۲.۵ روز شد امیر دریادار دوم رحیمی پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح : مدت مرخصی سربازان همانند کارکنان پایور شده است. به سربازان وظیفه ماهی ۲.۵ روز مرخصی تعلق می‌گیرد. به سربازانی که در مناطق محروم و بد آب و هوا خدمت می‌کنند […]

افزایش زمان مرخصی سربازان وظیفه/ استحقاقی سربازها ۲.۵ روز شد

امیر دریادار دوم رحیمی پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح :

مدت مرخصی سربازان همانند کارکنان پایور شده است. به سربازان وظیفه ماهی ۲.۵ روز مرخصی تعلق می‌گیرد.

به سربازانی که در مناطق محروم و بد آب و هوا خدمت می‌کنند در سال تا ۴۵ روز مرخصی تعلق می‌گیرد.

به سربازان وظیفه‌ای که در مناطق عادی خدمت می‌کنند در سال ۳۰ روز مرخصی تعلق می‌گیرد.