رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گوترش درباره یک «جنگ سرد جدید» میان آمریکا و چین هشدار داد

گوترش درباره یک «جنگ سرد جدید» میان آمریکا و چین هشدار داد دبیرکل سازمان ملل متحد در هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان‌ملل درباره یک «جنگ سرد جدید» میان آمریکا و چین هشدار داد.

گوترش درباره یک «جنگ سرد جدید» میان آمریکا و چین هشدار داد

دبیرکل سازمان ملل متحد در هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان‌ملل درباره یک «جنگ سرد جدید» میان آمریکا و چین هشدار داد.