رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماکرون: آمریکا قادر به فعالسازی مکانیسم ماشه نیست

ماکرون: آمریکا قادر به فعالسازی مکانیسم ماشه نیست بر سر این موضوع مصالحه نخواهیم کرد. این اقدام، تضعیف شورای امنیت خواهد بود. باید چارچوبی ایجاد کنیم تا ایران را بابت فعالیت‌هایش در زمینه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده پاسخگو کند.

ماکرون: آمریکا قادر به فعالسازی مکانیسم ماشه نیست

بر سر این موضوع مصالحه نخواهیم کرد. این اقدام، تضعیف شورای امنیت خواهد بود.

باید چارچوبی ایجاد کنیم تا ایران را بابت فعالیت‌هایش در زمینه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده پاسخگو کند.