رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پوتین: به کارکنان سازمان ملل مجانی واکسن کرونا می‌زنیم

پوتین: به کارکنان سازمان ملل مجانی واکسن کرونا می‌زنیم رئیس جمهور روسیه اعلام کرده است که کارمندان سازمان ملل می‌توانند از واکسن روسی ضد کرونا به صورت رایگان استفاده کنند.

پوتین: به کارکنان سازمان ملل مجانی واکسن کرونا می‌زنیم

رئیس جمهور روسیه اعلام کرده است که کارمندان سازمان ملل می‌توانند از واکسن روسی ضد کرونا به صورت رایگان استفاده کنند.