رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزیده سخنان رئیس‌جمهوری در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد

گزیده سخنان رئیس‌جمهوری در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد حسن روحانی در سخنرانی خود در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئویی برگزار شد، بر پایان دوران سلطه و هژمونی تأکید کرد و گفت: ملت‌ها و فرزندان ما سزاوار […]

گزیده سخنان رئیس‌جمهوری در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد

حسن روحانی در سخنرانی خود در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت ویدئویی برگزار شد، بر پایان دوران سلطه و هژمونی تأکید کرد و گفت: ملت‌ها و فرزندان ما سزاوار دنیایی بهتر، امن‌تر و قانون مدارتر هستند.