رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشایی تدریجی حج عمره از ۱۳ مهرماه

بازگشایی تدریجی حج عمره از ۱۳ مهرماه وزارت کشور عربستان سعودی از بازگشایی حج عمره و امکان ادای مناسک آن به شکل تدریجی از ۴ اکتبر (۱۳ مهر) خبر داد. دولت سعودی با بازگشایی تدریجی حج عمره ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی مربوط به ویروس کرونا موافقت کرد.

بازگشایی تدریجی حج عمره از ۱۳ مهرماه

وزارت کشور عربستان سعودی از بازگشایی حج عمره و امکان ادای مناسک آن به شکل تدریجی از ۴ اکتبر (۱۳ مهر) خبر داد.

دولت سعودی با بازگشایی تدریجی حج عمره ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی مربوط به ویروس کرونا موافقت کرد.