رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تامین هزینه تهیه و تزریق واکسن آنفلوانزا برای بازنشستگان کشوری

تامین هزینه تهیه و تزریق واکسن آنفلوانزا برای بازنشستگان کشوری محمود مرتضایی‌فرد مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری: برای اولین بار هزینه‌های مربوط به تهیه و تزریق واکسن آنفلوآنزا (از ویزیت تا تزریق)، که در بازه زمانی ۲۰ شهریور تا پایان آبان ماه تهیه شده باشد تا سقف یک میلیون ریال برای هر بیمه […]

تامین هزینه تهیه و تزریق واکسن آنفلوانزا برای بازنشستگان کشوری

محمود مرتضایی‌فرد مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری:

برای اولین بار هزینه‌های مربوط به تهیه و تزریق واکسن آنفلوآنزا (از ویزیت تا تزریق)، که در بازه زمانی ۲۰ شهریور تا پایان آبان ماه تهیه شده باشد تا سقف یک میلیون ریال برای هر بیمه شده، با ارائه مستندات قابل پرداخت است.

این واکسن تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته است.