رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازجویی پلیس از مدیر عامل باشگاه استقلال در فرودگاه امام خمینی / اتهام چه بود؟

بازجویی پلیس از مدیر عامل باشگاه استقلال در فرودگاه امام خمینی / اتهام چه بود؟ مدیرعامل استقلال که قصد داشت برای اضافه شدن به اردوی این تیم به قطر برود، نه تنها در فرودگاه مورد بازجویی قرار گرفت بلکه بخشی از پول همراهش نیز توقیف شد. پول همراه مدیرعامل استقلال ۱۰۰ هزار دلار بوده که […]

بازجویی پلیس از مدیر عامل باشگاه استقلال در فرودگاه امام خمینی / اتهام چه بود؟

مدیرعامل استقلال که قصد داشت برای اضافه شدن به اردوی این تیم به قطر برود، نه تنها در فرودگاه مورد بازجویی قرار گرفت بلکه بخشی از پول همراهش نیز توقیف شد.

پول همراه مدیرعامل استقلال ۱۰۰ هزار دلار بوده که با احتساب دلار ۲۷ هزار تومانی مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌شود.

پس از بازجویی از سعادتمند، ۵۰ هزار دلار این پول توقیف می‌شود، ۱۵ هزار دلار به سعادتمند پس داده شده و ۳۵ هزار دلار آن به باشگاه بازگردانده می‌شود.

اقدام نسنجیده مدیرعامل استقلال و عدم کسب مجوز باعث شد که ۵۰ هزار دلار از این پول توقیف شده و معاون باشگاه استقلال نیز باید به دادسرا برود /تسنیم