رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی: سومین فهرست صادرکنندگان متخلف، برای برخورد لازم به قوه قضائیه ارسال شد

بانک مرکزی: سومین فهرست صادرکنندگان متخلف، برای برخورد لازم به قوه قضائیه ارسال شد این افراد بخش عمده بیش از یک میلیون دلار ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند مبلغ ارز حاصل از صادرات دو فهرست قبلی، حدود هشت میلیارد یورو بوده است

بانک مرکزی: سومین فهرست صادرکنندگان متخلف، برای برخورد لازم به قوه قضائیه ارسال شد

این افراد بخش عمده بیش از یک میلیون دلار ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند

مبلغ ارز حاصل از صادرات دو فهرست قبلی، حدود هشت میلیارد یورو بوده است