رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف: آماده تبادل همه زندانیان دو تابعیتی با آمریکا هستیم

ظریف: آماده تبادل همه زندانیان دو تابعیتی با آمریکا هستیم وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری روسی اسپوتنیک: آماده تبادل همه زندانیان دو تابعیتی با آمریکا هستیم. پیشنهاد رئیس جمهور روسیه درباره ایجاد یک «کریدور سبز» برای تجارت کالاهای اساسی با توجه به شرایط کنونی مرتبط با کرونا بسیار ضروری است.

ظریف: آماده تبادل همه زندانیان دو تابعیتی با آمریکا هستیم

وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری روسی اسپوتنیک: آماده تبادل همه زندانیان دو تابعیتی با آمریکا هستیم.

پیشنهاد رئیس جمهور روسیه درباره ایجاد یک «کریدور سبز» برای تجارت کالاهای اساسی با توجه به شرایط کنونی مرتبط با کرونا بسیار ضروری است.