رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۵۰۰ واکسن آنفلوآنزا به مجلس تحویل داده شد

۱۵۰۰ واکسن آنفلوآنزا به مجلس تحویل داده شد پس از جنجال خودروی دناپلاس؛ اکنون خبر می رسد ۱۵۰۰ واکسن آنفلوآنزا به مجلس انقلابی تحویل داده شد اسکان نیوز فاکتور تحویل ۱۵۰۰ واکسن آنفولانزا به بهداری مجلس با قیمت دولتی یعنی حدود ۴۰ هزار تومان و در مجموع ۶۰ میلیون تومان منتشر کرده است. این در […]

۱۵۰۰ واکسن آنفلوآنزا به مجلس تحویل داده شد

پس از جنجال خودروی دناپلاس؛ اکنون خبر می رسد ۱۵۰۰ واکسن آنفلوآنزا به مجلس انقلابی تحویل داده شد

اسکان نیوز فاکتور تحویل ۱۵۰۰ واکسن آنفولانزا به بهداری مجلس با قیمت دولتی یعنی حدود ۴۰ هزار تومان و در مجموع ۶۰ میلیون تومان منتشر کرده است. این در حالی است که در هفته های گذشته، با خبرهای ضدونقیض متعدد درباره میزان واردات و قیمت این واکسن، بسیاری از مردم نگران دستیابی به آن بوده اند