رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بایگانی مدارک هویتی مشتریان در دفاتر پیشخوان غیرقانونی است

بایگانی مدارک هویتی مشتریان در دفاتر پیشخوان غیرقانونی است شهرام حی‌شاد مدیرکل نظارت بر دفاتر پیشخوان رگولاتوری: بایگانی مدارک هویتی مشتریان در دفاتر پیشخوان خدمات، غیرقانونی است و در صورت مشاهده این اقدام، با دفاتر برخورد می شود.

بایگانی مدارک هویتی مشتریان در دفاتر پیشخوان غیرقانونی است

شهرام حی‌شاد مدیرکل نظارت بر دفاتر پیشخوان رگولاتوری: بایگانی مدارک هویتی مشتریان در دفاتر پیشخوان خدمات، غیرقانونی است و در صورت مشاهده این اقدام، با دفاتر برخورد می شود.