رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد آمریکا ۲ فرد و ۴ نهاد را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران اضافه کرد اسامی نفرات و سازمان‌های تحریم‌شده به شرح زیر است: سید محمود ساداتی محمد سلطانی زندان عادل‌آباد شیراز شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز زندان ارومیه زندان وکیل‌آباد مشهد

آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد

آمریکا ۲ فرد و ۴ نهاد را به فهرست تحریم‌ها علیه ایران اضافه کرد

اسامی نفرات و سازمان‌های تحریم‌شده به شرح زیر است:
سید محمود ساداتی
محمد سلطانی
زندان عادل‌آباد شیراز
شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز
زندان ارومیه
زندان وکیل‌آباد مشهد