رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن ویروس کرونا تا اوایل سال ۲۰۲۱ آماده خواهد شد

واکسن ویروس کرونا تا اوایل سال ۲۰۲۱ آماده خواهد شد شرکت زیست فناوری چینی “سینوواک”(Sinovac) روز پنجشنبه گفت واکسن کرونا ویروس آن تا اوایل سال آینده برای جهانیان آماده خواهد شد.

واکسن ویروس کرونا تا اوایل سال ۲۰۲۱ آماده خواهد شد

شرکت زیست فناوری چینی “سینوواک”(Sinovac) روز پنجشنبه گفت واکسن کرونا ویروس آن تا اوایل سال آینده برای جهانیان آماده خواهد شد.