رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۵.۲ محل وقوع: مرز ترکمنستان و گلستان – حوالی مراوه تپه(گلستان) تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰۹:۱۶:۵۲ طول جغرافیایی: ۵۵.۹۸ عرض جغرافیایی: ۳۸.۰۹ عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۲۱ کیلومتری مراوه تپه (گلستان) ۵۰ کیلومتری گرماب (خراسان شمالي) ۵۰ کیلومتری گلي داغ (گلستان) نزدیکترین مراکز استان: ۱۳۷ […]

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۵.۲
محل وقوع: مرز ترکمنستان و گلستان – حوالی مراوه تپه(گلستان)
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰۹:۱۶:۵۲
طول جغرافیایی: ۵۵.۹۸
عرض جغرافیایی: ۳۸.۰۹
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۲۱ کیلومتری مراوه تپه (گلستان)
۵۰ کیلومتری گرماب (خراسان شمالي)
۵۰ کیلومتری گلي داغ (گلستان)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۳۷ کیلومتری بجنورد
۱۹۴ کیلومتری گرگان