رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست رسمی امارات از آمریکا برای خرید اف ۳۵

درخواست رسمی امارات از آمریکا برای خرید اف ۳۵ بلومبرگ به نقل از یک مسئول آمریکایی: ارائه درخواست به وزارت خارجه آمریکا نخستین گام در یک پروسه طولانی برای خرید جنگنده پیشرفته اف ۳۵ ساخت شرکت لاکهید مارتین است.

درخواست رسمی امارات از آمریکا برای خرید اف ۳۵

بلومبرگ به نقل از یک مسئول آمریکایی: ارائه درخواست به وزارت خارجه آمریکا نخستین گام در یک پروسه طولانی برای خرید جنگنده پیشرفته اف ۳۵ ساخت شرکت لاکهید مارتین است.