رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور حکم سردفتر متخلف در پرونده طبری

صدور حکم سردفتر متخلف در پرونده طبری علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: دادگاه روال قانونی خود را در پرونده سر دفتر مختلف مرتبط با اکبر طبری پس از طی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضائی به سر انجام رسانده است. حکم بدوی برای این فرد صادر شده است. این سردفتر یک سری استدلالاتی داشت […]

صدور حکم سردفتر متخلف در پرونده طبری

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: دادگاه روال قانونی خود را در پرونده سر دفتر مختلف مرتبط با اکبر طبری پس از طی تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضائی به سر انجام رسانده است.

حکم بدوی برای این فرد صادر شده است.

این سردفتر یک سری استدلالاتی داشت مبنی بر اینکه اگر وکالت نامه طبری به همسرش قبل از تنظیم سند زده باشد، روند درست و قانونی است. در غیر این صورت تخلف رخ داده است.

این موضوع مسئله‌ای است که قابل بررسی است و ما آن را بررسی می کنیم.