رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج اولیه آزمایش بالینی واکسن کرونا با ۹۸ درصد ایمنی همراه شد

نتایج اولیه آزمایش بالینی واکسن کرونا با ۹۸ درصد ایمنی همراه شد تولیدکننده دارویی “جانسون اند جانسون” (Johnson & Johnson) اعلام کرد که آزمایش‌های اولیه واکسن کووید-۱۹ میزان موفقیت تقویت سیستم ایمنی ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد.

نتایج اولیه آزمایش بالینی واکسن کرونا با ۹۸ درصد ایمنی همراه شد

تولیدکننده دارویی “جانسون اند جانسون” (Johnson & Johnson) اعلام کرد که آزمایش‌های اولیه واکسن کووید-۱۹ میزان موفقیت تقویت سیستم ایمنی ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد.