رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه عراق امروز به تهران سفر می‌کند

وزیر خارجه عراق امروز به تهران سفر می‌کند « فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق در پاسخ به سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به بغداد، امروز به تهران سفر می‌کند او در این سفر دو روزه با تعدادی از مقامات عالی رتبه ایران از جمله همتای ایرانی خود دیدار و رایزنی خواهد کرد

وزیر خارجه عراق امروز به تهران سفر می‌کند

« فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق در پاسخ به سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به بغداد، امروز به تهران سفر می‌کند
او در این سفر دو روزه با تعدادی از مقامات عالی رتبه ایران از جمله همتای ایرانی خود دیدار و رایزنی خواهد کرد