رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگیری: به سختی‌های‌ مردم واقفیم/ سر تعظیم در برابر ‌ملت ‌فرو می‌آوریم

جهانگیری: به سختی‌های‌ مردم واقفیم/ سر تعظیم در برابر ‌ملت ‌فرو می‌آوریم معاون اول رئیس جمهور در بندرعباس: ما می‌دانیم مردم چه سختی‌هایی تحمل کردند و گرفتار چه مشکلاتی شدند به این مسئله واقفیم، ملت با نهایت سربلندی ایستادگی کرد و سر تعظیم در برابر این ملت مقاوم فرو می‌آوریم. پس از گذشت چندین ماه […]

جهانگیری: به سختی‌های‌ مردم واقفیم/ سر تعظیم در برابر ‌ملت ‌فرو می‌آوریم

معاون اول رئیس جمهور در بندرعباس:

ما می‌دانیم مردم چه سختی‌هایی تحمل کردند و گرفتار چه مشکلاتی شدند به این مسئله واقفیم، ملت با نهایت سربلندی ایستادگی کرد و سر تعظیم در برابر این ملت مقاوم فرو می‌آوریم.

پس از گذشت چندین ماه از شیوع بیماری کرونا توانستیم به صورت حضوری برای افتتاح پروژه‌های ملی به استان هرمزگان و شهر بندرعباس سفر کنیم.

دشمن فکر می‌کرد ایران با این جنگ همه جانبه اقتصادی بیش از چندماه بیشتر دوام نخواهد آورد خوشبختانه ملت ایران ایستادگی بزرگی از خود نشان داد.

مسئولان هم تمام تلاش خود را کردند جنگ اقتصادی و فشار همه جانبه را با برنامه‌ریزی به شکست بکشانند.

آمریکا باید بداند در خاورمیانه با کشور پر توان و پر ظرفیتی مثل ایران باید راه‌های مناسب پیش بگیرد چرا که ایران راه حل مهم بسیاری از مسائل منطقه‌ای است پس باید با این ملت با نهایت ادب و احترام سخن بگویند.