رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انصراف “مصطفی ادیب” از تشکیل دولت در لبنان

انصراف “مصطفی ادیب” از تشکیل دولت در لبنان منابع خبری از انصراف نخست‌وزیر مکلف لبنان از تشکیل کابینه در این کشور خبر دادند.

انصراف “مصطفی ادیب” از تشکیل دولت در لبنان

منابع خبری از انصراف نخست‌وزیر مکلف لبنان از تشکیل کابینه در این کشور خبر دادند.