رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لوگوی جدید وزارت خارجه کُپی از آب درآمد!

لوگوی جدید وزارت خارجه کُپی از آب درآمد! دو روز قبل وزارت امور خارجه در آستانه دویستمین سال تاسیس از نشان و پرچم جدیدش رونمایی کرد. این لوگو واکنش‌های منفی و انتقادهای بسیاری به همراه داشت و حتی مشخص شد که دقیقا شبیه لوگوی دو شرکت خارجی است./فارس

لوگوی جدید وزارت خارجه کُپی از آب درآمد!

دو روز قبل وزارت امور خارجه در آستانه دویستمین سال تاسیس از نشان و پرچم جدیدش رونمایی کرد.

این لوگو واکنش‌های منفی و انتقادهای بسیاری به همراه داشت و حتی مشخص شد که دقیقا شبیه لوگوی دو شرکت خارجی است./فارس