رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیچ گزارشی از ابتلای دانش آموزان به کرونا در مدارس وجود ندارد

هیچ گزارشی از ابتلای دانش آموزان به کرونا در مدارس وجود ندارد محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش: هیچ گزارش رسمی مبنی بر ابتلای دانش آموزان در مدارس پس از بازگشایی مدارس از تاریخ ۱۵ شهریورماه، وجود ندارد. البته هستند دانش آموزان زیر ۱۸ سالی که مانند سایر افراد جامعه پیش از بازگشایی مدارس […]

هیچ گزارشی از ابتلای دانش آموزان به کرونا در مدارس وجود ندارد

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش: هیچ گزارش رسمی مبنی بر ابتلای دانش آموزان در مدارس پس از بازگشایی مدارس از تاریخ ۱۵ شهریورماه، وجود ندارد.

البته هستند دانش آموزان زیر ۱۸ سالی که مانند سایر افراد جامعه پیش از بازگشایی مدارس به کرونا مبتلا شده‌اند ولی ابتلای آنان ارتباطی به بازگشایی مدارس نداشته و ابتلای دانش آموزان در گزارشات وزارت آموزش و پرورش و در گزارشات وزارت بهداشت نیامده است.