رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراسم تحلیف نمایندگان جدید در مجلس برگزار شد

مراسم تحلیف نمایندگان جدید در مجلس برگزار شد مراسم تحلیف نمایندگان جدید امروز (یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹) در صحن علنی مجلس برگزار شد. این نمایندگان در دور دوم انتخابات ۲۲ شهریور ماه ۹۹ برگزار شده ‌بود توانستند حائز اکثریت آرا شوند

مراسم تحلیف نمایندگان جدید در مجلس برگزار شد

مراسم تحلیف نمایندگان جدید امروز (یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹) در صحن علنی مجلس برگزار شد.

این نمایندگان در دور دوم انتخابات ۲۲ شهریور ماه ۹۹ برگزار شده ‌بود توانستند حائز اکثریت آرا شوند