رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: سامانه تجارت مقابله با فساد اقتصادی را سامان می‌دهد

روحانی: سامانه تجارت مقابله با فساد اقتصادی را سامان می‌دهد رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: بهره برداری گسترده مدیریتی از سامانه جامع تجارت ضروری است. سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش گیری به هنگام از سوی همه مسوولان از وضعیت صادرات و واردات کشور، می تواند […]

روحانی: سامانه تجارت مقابله با فساد اقتصادی را سامان می‌دهد

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

بهره برداری گسترده مدیریتی از سامانه جامع تجارت ضروری است.

سامانه جامع تجارت در کنار ایجاد شفافیت و فراهم کردن امکان گزارش گیری به هنگام از سوی همه مسوولان از وضعیت صادرات و واردات کشور، می تواند باعث تسهیل و سرعت در امر تجارت شده و مشکلات دست و پاگیر اداری را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد.