رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجرای طرح اقدام ملی مسکن استان تهران در شهر پردیس منتفی است

اجرای طرح اقدام ملی مسکن استان تهران در شهر پردیس منتفی است محسنی بندپی، استاندار تهران: به علت گسل های شرق استان اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهر پردیس منتفی است، این طرح با الحاق ۴۴۰ هکتار به اراضی شهر پرند در این شهر عملیاتی می‌شود.

اجرای طرح اقدام ملی مسکن استان تهران در شهر پردیس منتفی است

محسنی بندپی، استاندار تهران: به علت گسل های شرق استان اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهر پردیس منتفی است، این طرح با الحاق ۴۴۰ هکتار به اراضی شهر پرند در این شهر عملیاتی می‌شود.