رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیچ کالایی نباید در گمرکات کشور معطل بماند

هیچ کالایی نباید در گمرکات کشور معطل بماند رئیس جمهوردر نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: هیچ کالایی نباید در گمرک‌های کشور معطل بماند،دستگاه‌های اقتصادی کشور با هماهنگی های لازم باید نسبت به تسریع در ترخیص کالا اقدام کنند. مدیریت شرایط خاص و نیاز کشور به تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات باید به یک […]

هیچ کالایی نباید در گمرکات کشور معطل بماند

رئیس جمهوردر نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: هیچ کالایی نباید در گمرک‌های کشور معطل بماند،دستگاه‌های اقتصادی کشور با هماهنگی های لازم باید نسبت به تسریع در ترخیص کالا اقدام کنند.

مدیریت شرایط خاص و نیاز کشور به تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات باید به یک میراث مدیریتی ماندگار در حوزه تجارت کشور منجر شود و دستگاه های مرتبط استفاده گسترده از سامانه جامع تجارت را سامان دهند.