رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز ثبت‌نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری از ۷ مهر

آغاز ثبت‌نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری از ۷ مهر «اکبر افتخاری» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری: ثبت‌نام اینترنتی چهارمین مرحله ارائه تسهیلات وام ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری از روز دوشنبه [۷ مهر] به مدت ۲ هفته تا روز یک‌شنبه [۲۰ مهر] از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی انجام می‌شود. […]

آغاز ثبت‌نام وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری از ۷ مهر

«اکبر افتخاری» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

ثبت‌نام اینترنتی چهارمین مرحله ارائه تسهیلات وام ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری از روز دوشنبه [۷ مهر] به مدت ۲ هفته تا روز یک‌شنبه [۲۰ مهر] از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی انجام می‌شود.

تسهیلات مرحله جدید به ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته و حداکثر ۱۰۰۰ فقره با نرخ ۱۰ درصد است.

دوره اقساط تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری ۶۰ ماهه [۵ سال] بوده و برای آن دسته از افرادی اجرا می‌شود که صرفا ازدواج اول فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان، موظفین و همسر وظیفه‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری باشند.