رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزنامه وطن امروز خطاب به روحانی: لعنت به واشنگتن‌دی‌سی، اما مقصر شمائید!

روزنامه وطن امروز خطاب به روحانی: لعنت به واشنگتن‌دی‌سی، اما مقصر شمائید! آقای روحانی! دشمنی آمریکا مسأله‌ای صحیح است اما شما باید پاسخگوی عملکرد ۷ ساله دولت خود و تأثیر آن بر اثربخشی بیش از پیش تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور باشید

روزنامه وطن امروز خطاب به روحانی: لعنت به واشنگتن‌دی‌سی، اما مقصر شمائید!

آقای روحانی! دشمنی آمریکا مسأله‌ای صحیح است اما شما باید پاسخگوی عملکرد ۷ ساله دولت خود و تأثیر آن بر اثربخشی بیش از پیش تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور باشید