رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس‌جمهور برای دفاع از «رزم حسینی» در مجلس حاضر نشد

رئیس‌جمهور برای دفاع از «رزم حسینی» در مجلس حاضر نشد روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس: طبق قانون رئیس جمهور یک ساعت فرصت دفاع از وزرای پیشنهادی را دارد که روحانی در جلسه امروز حضور نیافت.

رئیس‌جمهور برای دفاع از «رزم حسینی» در مجلس حاضر نشد

روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس: طبق قانون رئیس جمهور یک ساعت فرصت دفاع از وزرای پیشنهادی را دارد که روحانی در جلسه امروز حضور نیافت.