رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۰۹ هزار خانه خالی تا الان شناسایی شد

۱۰۹ هزار خانه خالی تا الان شناسایی شد معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است.

۱۰۹ هزار خانه خالی تا الان شناسایی شد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی املاک و اسکان در مرحله اول ۱۰۹ هزار واحد خالی تاکنون شناسایی شده است.