رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«رزم حسینی» از مجلس رای اعتماد گرفت

«رزم حسینی» از مجلس رای اعتماد گرفت «علیرضا رزم حسینی» وزیر پیشنهادی صمت با ۱۷۵ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به عنوان وزیر صمت انتخاب شد

«رزم حسینی» از مجلس رای اعتماد گرفت

«علیرضا رزم حسینی» وزیر پیشنهادی صمت با ۱۷۵ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع به عنوان وزیر صمت انتخاب شد