رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اجازه نمی‌دهیم از خاک ایران برای انتقال سلاح و مهمات استفاده شود

اجازه نمی‌دهیم از خاک ایران برای انتقال سلاح و مهمات استفاده شود سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه: ضمن نظارت دقیق و کنترل لازم بر روند جابجایی و ترانزیت کالا به کشورها، به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم از خاک کشورمان برای انتقال سلاح و مهمات استفاده شود.

اجازه نمی‌دهیم از خاک ایران برای انتقال سلاح و مهمات استفاده شود

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه: ضمن نظارت دقیق و کنترل لازم بر روند جابجایی و ترانزیت کالا به کشورها، به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم از خاک کشورمان برای انتقال سلاح و مهمات استفاده شود.