رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون وزیر ارتباطات: بسته اینترنت رایگان به دانشجویان تعلق نمی‌گیرد

معاون وزیر ارتباطات: بسته اینترنت رایگان به دانشجویان تعلق نمی‌گیرد ستار هاشمی، معاون وزیر ارتباطات در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای تخصیص بسته اینترنت رایگان به دانشجویان دارد؟ گفت: خیر. ما نگاهمان این است که به بحث آموزش در شرایط بحران کرونا کمک کنیم و اگر ترافیک مرتبط با بستر‌های آموزش مجازی را […]

معاون وزیر ارتباطات: بسته اینترنت رایگان به دانشجویان تعلق نمی‌گیرد

ستار هاشمی، معاون وزیر ارتباطات در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات برنامه‌ای برای تخصیص بسته اینترنت رایگان به دانشجویان دارد؟ گفت: خیر. ما نگاهمان این است که به بحث آموزش در شرایط بحران کرونا کمک کنیم و اگر ترافیک مرتبط با بستر‌های آموزش مجازی را در کل کشور برای دانشجویان رایگان کنیم، به صورت طبیعی در راستای این هدف حرکت کرده ایم.