رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیر کویت درگذشت

امیر کویت درگذشت تلویزیون کویت با اعلام خبر درگذشت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، برنامه های عادی خود را متوقف و اقدام به پخش قرآن کریم کرد.

امیر کویت درگذشت

تلویزیون کویت با اعلام خبر درگذشت شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، برنامه های عادی خود را متوقف و اقدام به پخش قرآن کریم کرد.