رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شیخ “نواف الاحمد” امیر جدید کویت می شود

شیخ “نواف الاحمد” امیر جدید کویت می شود شیخ نواف ۸۳ ساله هم اکنون ولیعهد کویت است و به زودی به عنوان امیر جدید کویت معرفی خواهد شد/عصر ایران

شیخ “نواف الاحمد” امیر جدید کویت می شود

شیخ نواف ۸۳ ساله هم اکنون ولیعهد کویت است و به زودی به عنوان امیر جدید کویت معرفی خواهد شد/عصر ایران