رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگیری دو عضو دیگر شورای شهر بوشهر

دستگیری دو عضو دیگر شورای شهر بوشهر دادستان بوشهر از بازداشت پنجمین و ششمین عضو شورای شهر بوشهر به همراه معاون سابق شهردار خبر داد. دیروز نیز یکی از معاونان سابق شهرداری دستگیر شد. تاکنون در ارتباط با پرونده تخلفات شهرداری و شورای شهر بوشهر ۲۱ نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.

دستگیری دو عضو دیگر شورای شهر بوشهر

دادستان بوشهر از بازداشت پنجمین و ششمین عضو شورای شهر بوشهر به همراه معاون سابق شهردار خبر داد.

دیروز نیز یکی از معاونان سابق شهرداری دستگیر شد. تاکنون در ارتباط با پرونده تخلفات شهرداری و شورای شهر بوشهر ۲۱ نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.